X

کوثر
عیسی بدیهی - رئیس واحد ثبتی کوثر
 

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کوثر

نام و نام خانوادگی رئیس واحد ثبتی

بهروز شکوری

تلفن تماس

0452-4923821

دورنگار

0452-4923821

آدرس

خیابان شهید باهنر- جنب مخابرات

کدپستی

5685138314