معرفی واحد ثبتی بیله سوار  


اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بیله سوار

نام و نام خانوادگی رئیس واحد ثبتی

حسن داور

تلفن تماس

04528224882

دورنگار

04528224882

آدرس

بیله سوار-خیابان شهید فرجاد

کدپستی

567196677