معرفی واحد ثبتی خلخال  


بهروز شکوری- رئیس واحد ثبتی خلخال

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان خلخال

نام و نام خانوادگی رئیس واحد ثبتی

بهروز شکوری

تلفن تماس

0452-4235037

دورنگار

0452-4233553

آدرس

خیابان پاسداران جنب دادگستری

کدپستی

5681961158