معرفی واحد ثبتی کوثر  
عیسی بدیهی - رئیس واحد ثبتی کوثر

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کوثر

نام و نام خانوادگی رئیس واحد ثبتی

عیسی بدیهی

تلفن تماس

0452-4923821

دورنگار

0452-4923821

آدرس

خیابان شهید باهنر- جنب مخابرات

کدپستی

5685138314