معرفی واحد ثبتی گرمی  


داود احدی مهره- رئیس واحد ثبتی گرمی

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گرمی

نام و نام خانوادگی رئیس واحد ثبتی

داود احدی مهره

تلفن تماس

045-33243523

دورنگار

0452-33243523

آدرس

خیابان ولیعصر-به طرف شهرک ولیعصر- روبروی اداره بهزیستی

کدپستی