معرفی واحد ثبتی مشگین شهر  
رحمان حسنی قابل -رئیس واحد ثبتی مشگین شهر

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مشگین شهر

نام و نام خانوادگی رئیس واحد ثبتی

رحمان حسنی قابل

تلفن تماس

0452-5222526

دورنگار

0452-5228898

آدرس

میدان معلم- راه دانشگاه- جنب مسجد زینبیه

کدپستی

5691878413