معرفی واحد ثبتی پارس آباد  حسن داور - رئیس واحد ثبتی پارس آباد

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پارس آباد

نام و نام خانوادگی رئیس واحد ثبتی

حسن داور

تلفن تماس

045-33228010

دورنگار

045-33228030

آدرس

خیابان شهید رجایی بالاتر از آموزش و پرورش

کدپستی

5691878413