سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
Login |  
   

جزئیات خبر  

نسخه چاپي

زمان مخابره :   چهارشنبه 25 مرداد 1396 - 1:44:22 PM

بازدیدسرزده مدیرکل ثبت اسنادواملاک استان اردبیل ازثبت شهرستان اردبیل

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسنادواملاک استان اردبیل ،دهقانی مدیرکل ثبت اسنادواملاک استان اردبیل دراول وقت اداری روزچهارشنبه مورخ25/05/96ازاداره ثبت شهرستان اردبیل بازدید نمود.دهقانی ضمن بازدید مهمترین موضوع رادرمسئولیتهای اجتماعی خدمت به خلق الله وجلب رضایت آنان بیان نمود ودراین بازدید روسای ثبت شهرستان اردبیل نیزگزارشی ازخدمات انجام شده درسال96 ارائه نمودند


 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است

.تمامی حقوق این درگاه متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است